O Grebaštici

Impressum

Turistička zajednica mjesta Grebaštica

Donji Banovci 38

22010 Grebaštica
Tel/Fax: 022 577 044
GSM: 091 621 9774

Pravno ustrojbeni oblik: Gospodarska udruženja i udruženja ustanova

Brojčana oznaka: 50

Djelatnost: Djelatnost poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

Brojčana oznaka razreda: 9411
NKD 2002: 91110
MB: 01218271 
OIB: 77378742820
IBAN: HR6023900011199001823

Turistička zajednica mjesta Grebaštica upisana je u Upisnik turističkih zajednica koji vodi Ministarstvo turizma, pod upisnim brojem 159 temeljem rješenja, KLASA: UP/I-334-03/11- 02/24, URBROJ: 529-05-12-5, od 12. lipnja 2012. godine.

Osoba ovlaštena za zastupanje je: Marijana Šarić, direktor

Tijela zajednice su: Skupština i Turističko vijeće

Fotografije su nam omogućili:

  • Turistička zajednica Šibensko-kninske županije
  • Turistička zajednica Grada Šibenika
  • Valentino Dražić-Celić
  • Ante Šimić
  • Apartments Holidays Roko
  • Tvrđava kulture
Skip to content